Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu » Từ điển Thái Bình » Kinh tế Họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình năm 2019

Từ điển Thái Bình

Kinh tế Họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình năm 2019

Ngày đăng: 14/10/2019 In trang
Chiều ngày 14/10, Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình năm 2019 họp nghe Sở Tài Nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình năm 2019 chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 với mục đích làm cơ sở để đánh giá tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh trong giai đoạn năm 2015 – 2019, đồng thời để đề xuất đánh giá được sự biến động và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 – 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã hoàn thành công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các sở, ban, ngành, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường làm công tác kiểm kê đất đai từ cấp tỉnh xuống cấp xã; xây dựng nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; chuẩn bị hồ sơ tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác kiểm kê đất đai, kiểm kê tình hình sử dụng đất một số loại đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến ngày 10/10/2019, đã có 5/8 huyện, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 7/8 huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác; 3/8 huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn chuyên môn; 1/8 huyện, thành phố đã lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cấp huyện, cấp xã.

Các đại biểu dự cuộc họp. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cần phải được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, chính xác kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nhất là về sự phù hợp của số liệu và bản đồ với hiện trạng quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo; các thành viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác kiểm kê đất đai. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu định kỳ tổ chức họp đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể về việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí để việc kiểm kê đất đai hoàn thành đúng tiến độ. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bám sát tiến độ, tiêu chí, yêu cầu kiểm kê đất quốc phòng, công an, hoàn thành đúng kế hoạch. Thống nhất cấp xã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, giao UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định đơn vị tư vấn phải đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc; quá trình nghiệm thu phải chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm hiệu quả. Thời gian hoàn thành kiểm kê đất đai đối với cấp xã ngày 16/01/ 2020, cấp huyện 01/3/2029, cấp tỉnh 16/4/2020.

Minh Nguyệt

 

Theo baothaibinh.com.vn

 

Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top