Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Người Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tin Thái Bình

Người Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 23/04/2015 In trang
LTS: Nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp, đức độ, tài năng, tôn vinh những công lao to lớn của Đại tướng Hoàng Văn Thái đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội; giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, thế hệ trẻ niềm tin vào Đảng, lòng tự hào dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện và không ngừng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từ số báo này, Báo Thái Bình trân trọng giới t
LTS: Nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp, đức độ, tài năng, tôn vinh những công lao to lớn của Đại tướng Hoàng Văn Thái đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội; giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, thế hệ trẻ niềm tin vào Đảng, lòng tự hào dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện và không ngừng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từ số báo này, Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu một số bài tham luận tiêu biểu của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học... tại Hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái – Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng.

Đại tướng Hoàng Văn Thái (tên thật là Hoàng Văn Xiêm), sinh ngày 1/5/1915 tại làng An Khang, tổng Đại Hoàng, nay là xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1933, đồng chí tham gia phong trào công nhân do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Năm 1938, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1944, đồng chí được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, phụ trách công tác tình báo và tác chiến. Cách mạng Tháng Tám thành công, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch đồng chí được giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu và được cử giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ngoài trọng trách Tổng Tham mưu trưởng, đồng chí Hoàng Văn Thái còn kiêm nhiệm Tham mưu trưởng và Đảng ủy viên các chiến dịch, góp phần làm nên chiến thắng Biên giới (1950), Trung Du (1951), Hòa Bình, Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953). Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bên cạnh Bộ Tổng Tư lệnh, đồng chí trực tiếp chỉ huy công tác tham mưu tác chiến tại Mặt trận, góp phần quan trọng vào chiến thắng của chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Hoàng Văn Thái được Bộ Chính trị chỉ định làm Quyền Bí thư Khu ủy 5, Tư lệnh - kiêm Chính ủy Quân khu 5. Tháng 10 năm 1967, đồng chí được giao nhiệm vụ giữ chức Phó Bí thư Trung ương Cục, Phó Bí thư Quân ủy, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền. Trong những năm tháng này, đồng chí đã cùng với các đồng chí trong Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh Miền vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến trường, đồng thời đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn làm cơ sở để Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm chiến lược kịp thời, chính xác. Đồng chí đã góp phần làm nên nhiều thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân (1968), cùng nhiều chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Toàn Thắng, Chen La 1, Chen La 2 của địch, các chiến dịch tiến công Nguyễn Huệ, chiến dịch tiến công tổng hợp năm 1972... Đặc biệt, với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất, phụ trách tác chiến và chi viện chiến trường, đồng chí đã đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng kế hoạch tác chiến chiến lược giải phóng miền Nam trong giai đoạn kết thúc chiến tranh. Đây là văn kiện kết tinh trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của tập thể cơ quan chiến lược quân đội ta để cụ thể hóa quyết tâm của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương trong tạo thế, tạo lực cho toàn quân và dân cả nước nắm lấy thời cơ giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

 

Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa III, IV, V, đại biểu Quốc hội khóa VII, đồng chí đã tổ chức nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

 

Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú cùng những cống hiến về lý luận và thực tiễn của đồng chí Hoàng Văn Thái là tài sản tinh thần quý giá của Đảng, Quân đội và nhân dân ta.

 

Đại tướng Hoàng Văn Thái là một trong những vị tướng có vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành, phát triển, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, người có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986). Trải qua thực tiễn hai cuộc kháng chiến, với kiến thức và tài năng quân sự xuất sắc, đồng chí trở thành một vị tướng mẫu mực về công tác tham mưu và chỉ huy chiến đấu.

 

Trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã góp phần rất quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành, phát triển của cơ quan tham mưu chiến lược và ngành tham mưu các cấp trong quân đội. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, việc tổ chức cơ quan tham mưu để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang trong cả nước trở nên cấp thiết. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ, theo đề nghị của đồng chí Võ Nguyễn Giáp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho đồng chí Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Ngày đầu mới thành lập, cơ quan tham mưu chỉ có 8 người. Đầu tháng 3 năm 1946, sau cuộc họp kiện toàn về tổ chức, biên chế, Bộ Tham mưu được đổi tên thành Bộ Tổng Tham mưu, quân số lúc này khoảng 100 đồng chí (không kể lực lượng vệ binh). Đến năm 1948, Bộ Tổng Tham mưu, cũng như ngành tham mưu toàn quân đã có sự phát triển về quy mô, hiệu quả hoạt động được nâng lên một bước. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Hoàng Văn Thái, với sự nỗ lực của ngành và toàn quân, đến tháng 3 năm 1949, cơ quan tham mưu đã được kiện toàn từng bước từ Bộ Tổng Tham mưu đến cấp quân khu, trung đoàn và tỉnh đội. Công tác tham mưu đã thực hiện tốt nhiệm vụ thống nhất biên chế quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ trang và dân quân tự vệ. Đồng chí Hoàng Văn Thái đã góp phần rất quan trọng vào quá trình xây dựng hệ thống tổ chức ngành và cơ quan tham mưu phát triển nhanh chóng; hoạt động có hiệu quả, góp phần vào những thắng lợi của quân đội.

 

Đồng chí là người tham mưu cho Bộ Chính trị, Trung ương Quân ủy (Tổng Chính ủy, Tổng Quân ủy) và Bộ Tổng Tư lệnh về phương châm, phương thức, kế hoạch tác chiến của nhiều chiến dịch lớn quan trọng, quyết định. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ tại Hà Nội, đồng chí đã vận dụng kinh nghiệm từ thực tiễn chỉ huy chiến đấu ở Hải Phòng vào chỉ đạo Mặt trận Hà Nội để xây dựng thế trận bảo đảm sự liên hoàn, bố trí lực lượng theo khu vực để kìm giữ, tiêu hao quân Pháp trong nội thành Hà Nội hai tháng, tạo điều kiện cho quân và dân ta rút an toàn lên chiến khu Việt Bắc, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Những tháng cuối năm 1947, đồng chí đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Trung ương Quân ủy chủ trương phát triển bộ đội địa phương và dân quân du kích; đề xuất giúp Bộ Tổng chỉ huy ra “Mệnh lệnh tác chiến” cho toàn quân, toàn quốc thực hiện kế hoạch tác chiến và phân công cụ thể nhiệm vụ, địa bàn tác chiến cho các đơn vị trên chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng Việt Bắc... Trong Chiến dịch Biên giới 1950, với cương vị là Tham mưu trưởng chiến dịch, đồng chí Hoàng Văn Thái đã tham mưu cho Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch chọn đúng mục tiêu, hướng, khu vực tiến công chủ yếu; chỉ đạo tập trung hỏa lực trong các trận then chốt; vận dụng phương châm “đánh điểm diệt viện”; tạo thế liên tục trong quá trình chiến dịch; đặc biệt lần đầu tiên chủ trương thực hiện từ những đợt hoạt động, những chiến dịch nhỏ, tiến tới mở chiến dịch với quy mô lớn, đánh tập trung chính quy, hiệp đồng binh chủng. Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi đánh dấu một bước phát triển về công tác tham mưu, nghệ thuật tổ chức, chỉ đạo chiến dịch của quân đội ta. Với cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tham mưu trưởng chiến dịch, đồng chí Hoàng Văn Thái đã nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, chủ trương, phương châm tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 của Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy để xây dựng kế hoạch tác chiến với phương châm “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”. Đây là kế hoạch đầu tiên của Bộ Tổng Tham mưu được xây dựng với quy mô rộng lớn, tháng 11 năm 1953, đồng chí Văn Tiến Dũng được Trung ương điều về làm Tổng Tham mưu trưởng, đồng chí Hoàng Văn Thái được bí mật cử làm Tham mưu trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ (mang mật danh Trần Đình) giúp Bộ Tổng Tư lệnh thực hiện “Quyết tâm đập tan kế hoạch Nava”. Suốt quá trình chuẩn bị chiến dịch, Tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Văn Thái luôn theo dõi sát tình hình chiến đấu của các đơn vị, chỉ đạo cơ quan tham mưu tìm hiểu thủ đoạn đối phó của địch, kịp thời rút kinh nghiệm và tìm ra cách đánh hiệu quả báo cáo, đề đạt ý kiến với Tư lệnh Mặt trận, phổ biến cho các đơn vị, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Đại tướng Hoàng Văn Thái - Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam. Noi gương đồng chí Đại tướng Hoàng Văn Thái, cán bộ và chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu ngày nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn. Trên cơ sở nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và quân đội, mà Đại tướng Hoàng Văn Thái là một trong những người đầu tiên góp phần xây dựng.

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

(Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,

 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)

 

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top