Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Quỳnh Phụ nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Tin Thái Bình

Quỳnh Phụ nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Ngày đăng: 25/04/2015 In trang
Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Gian trưng bày những hình ảnh tư liệu truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ qua các thời kỳ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

 

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đúng thành phần; xây dựng quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện để công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN được thực hiện chặt chẽ, bám sát chương trình, nội dung, thời gian, đối tượng theo quy định. Chú trọng đào tạo, tập huấn đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, soạn thảo giáo án, bài giảng và đổi mới phương pháp giảng dạy... Cùng với đó, hội đồng giáo dục QP - AN các xã, thị trấn còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương gắn với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN ở cơ sở.

 

Năm 2014, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng là bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất trong các làng nghề, xã nghề trên địa bàn huyện. Các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề và 1 trường trung cấp đứng chân trên địa bàn huyện đã tổ chức giảng dạy môn giáo dục QP - AN cho 100% học sinh, bảo đảm nội dung, thời gian và chất lượng. Nhìn chung, chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN của huyện từng bước được đổi mới, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và đối tượng; nội dung các chuyên đề giáo dục QP - AN tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... nói riêng. Ngoài chương trình giáo dục theo quy định, huyện lồng ghép nội dung giáo dục QP - AN thông qua các đợt huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an và chỉ đạo bổ sung thêm các nội dung giáo dục về truyền thống cách mạng của địa phương, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt nhân chứng, tìm hiểu lịch sử của dân tộc, của quân đội, của quê hương nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống. Qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị của lòng yêu nước, sự sáng tạo và tinh thần dũng cảm của người dân Việt Nam nói chung, quân và dân Quỳnh Phụ nói riêng.

 

Có thể nói, công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN của huyện Quỳnh Phụ đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN của địa phương; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; giáo dục cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2014, năm 2015 Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục QP - AN các cấp, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục QP - AN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục QP - AN.

 

Tất Đạt

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top