Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất, xây dựng thành phố Thái Bình giàu mạnh, hiện đại, văn minh

Tin Thái Bình

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất, xây dựng thành phố Thái Bình giàu mạnh, hiện đại, văn minh

Ngày đăng: 11/06/2015 In trang

(Phát biểu của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 10/6/2015)

 

Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thái Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là Đảng bộ tiến hành đại hội trước các đảng bộ huyện và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để rút kinh nghiệm chung. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, toàn thể Đại hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất!

 

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVI, Đảng bộ, nhân dân Thành phố đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực.

 

Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 10,5%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Lĩnh vực công nghiệp được mở rộng về quy mô và có bước đổi mới về công nghệ; các loại hình dịch vụ, cơ sở kinh doanh thương mại phát triển khá mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt gần 1 tỷ USD, chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch có chuyển biến tích cực; đã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng không gian Thành phố và được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm 2030, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị được tăng cường rõ nét, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; diện mạo các phố, phường và các xã xây dựng nông thôn mới từng bước được đổi thay, khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn.

 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn đứng tốp đầu của tỉnh; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tốt; các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời; các chính sách xã hội, nhất là thực hiện an sinh xã hội cho những hộ bị thu hồi đất được quan tâm và tập trung thực hiện trong tình hình còn không ít khó khăn về tài chính, được nhân dân đồng tình, ghi nhận; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh luôn được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội được ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Công tác xây dựng Đảng bộ được triển khai toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chỉ đạo và thực hiện ở tất cả các đảng bộ cơ sở và Thành phố, đạt kết quả bước đầu tích cực.

 

Chính quyền cơ sở và Thành phố đã tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính và công vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên.

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã tạo sinh lực mới cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng của Thành phố đã đạt được trong những năm qua!

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi nhất trí với Báo cáo chính trị trình Đại hội về một số hạn chế, khuyết điểm cần thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, trong đó cần nhấn mạnh là: kinh tế của Thành phố phát triển chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng; giá trị gia tăng của sản xuất công nghiệp chưa cao, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chậm, chưa tạo được vùng sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng Thành phố còn chưa đồng bộ và kịp thời; quản lý quy hoạch và quản lý đô thị còn hạn chế, bất cập. An ninh trật tự, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Những hạn chế, yếu kém đó cần được Đại hội phân tích sâu sắc nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Dự báo những năm tới, tình hình thế giới, trong nước như trong Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tình hình của tỉnh như trong Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và tình hình cụ thể của Thành phố, sẽ tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cần phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn.

 

Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn của địa phương. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội đề cập khá đầy đủ, tôi xin gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, chính sách của tỉnh, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của Thành phố; thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu thực hiện phát triển nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giảm tỷ trọng khu vực sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, đặc biệt cần phát huy lợi thế, tập trung tăng nhanh tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại.

 

Thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới công nghệ và cơ chế quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ; tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp đã và đang triển khai để thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Thu hút các dự án đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ tạo sự đột phá phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển các loại hình dịch vụ tương xứng với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

 

Khẩn trương thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, có tầm chiến lược lâu dài để xây dựng Thành phố sớm trở thành đô thị loại I. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng đô thị, chú trọng các tuyến giao thông trong Thành phố và các tuyến giao thông quan trọng kết nối ra ngoài Thành phố. Chỉ đạo phối hợp thực hiện các dự án trọng điểm, công trình phúc lợi của tỉnh trên địa bàn Thành phố, phục vụ cho các hoạt động lớn và phúc lợi chung của nhân dân trong toàn tỉnh.

 

Xây dựng và thực hiện cơ chế thúc đẩy việc tích tụ, tập trung ruộng đất, tạo điều kiện chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ tiên tiến/sản xuất sản phẩm sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện xử lý tốt các nguồn nước thải công nghiệp, nước thải và rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác quản lý đô thị, đẩy mạnh xây dựng các khu dân cư, tuyến phố văn hóa, thực hiện xây dựng Thành phố xanh - sáng - sạch giữ gìn vệ sinh môi trường. 

 

Hai là, tập trung khai thác mọi nguồn vốn đầu tư phát triển bằng cách đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Theo đó, cần tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính để khai thác, phát huy tiềm năng và lợi thế của Thành phố, đồng thời thu hút mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị.

 

Ba là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông. Chú trọng công tác xây dựng con người; giáo dục toàn diện cả về kiến thức, đạo đức, lối sống cho học sinh; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Bốn là, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở. Duy trì nền nếp việc tiếp công dân, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Năm là, giữ vững và phát huy sự đoàn kết nhất trí, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục và kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, tăng cường quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác dân vận; phát huy dân chủ, chăm lo xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tạo động lực to lớn cho sự phát triển đi lên.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ sở và Thành phố đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, đồng thời cần quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; xây dựng bộ máy chính quyền mạnh, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu chính quyền và các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, năng động và toàn tâm phục vụ nhân dân. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, lệch lạc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và hướng mạnh về cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Tôi đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn, bầu những người có đủ đức, tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Thành phố nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững chắc, xây dựng Thành phố Thái Bình giàu mạnh, hiện đại, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đề nghị đại biểu các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về dự Đại hội tập trung theo dõi, nắm vững nội dung, phương pháp, quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp mình, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung trong Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 97-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Giới thiệu

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top