Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » UBND tỉnh họp nghe về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập

Tin Thái Bình

UBND tỉnh họp nghe về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng: 06/11/2019 In trang
Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh họp nghe về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 1/2014, thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập, tình trạng lạm thu tại các trường học trong tỉnh đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện, một số mức thu không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, không tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. Vì vậy, sau khi kiểm tra thực tế, tập hợp, thống kê các đề xuất, kiến nghị của các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung, điều chỉnh 4 điểm, mục trong Quyết định 2814. Tại điểm C, mục 3, điều 2, bổ sung, sửa đổi các nội dung sau: Học thêm ngày thứ 7 đối với bậc học mầm non điều chỉnh mức thu từ 40.000 đồng/học sinh/tháng (4 ngày) lên 80.000 đồng/học sinh/tháng; học tin học sửa đổi thành học sinh có nhu cầu và thực hiện đến khi có đủ biên chế giáo viên; học thêm cấp THCS, THPT và trung tâm GDTX từ 10.000 đồng/buổi/học sinh lên mức 15.000 đồng/buổi/học sinh; tiền coi xe đạp từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/học sinh/tháng; giữ nguyên khoản thu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị. Quy định rõ về quyên góp của ban đại diện cha mẹ học sinh và việc tiếp nhận tài trợ của các cơ sở giáo dục công lập.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những mặt tích cực của Quyết định 2814 trong 6 năm qua, tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại như: cơ sở vật chất xuống cấp, không phù hợp với cấp học; đời sống của một bộ phận giáo viên còn thấp… Đối với các đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với điều chỉnh mức thu học thêm đối với cấp THCS, THPT và trung tâm GDTX và mức thu học thêm ngày thứ 7 đối với bậc học mầm non; quy định về việc tiếp nhận tài trợ của các cơ sở giáo dục công lập. Tại điểm C, mục 3, điều 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo cần bỏ “học thêm hè” đối với bậc học mầm non; giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các văn bản về dự kiến mức thu coi xe đạp là 7.000 đồng/học sinh/tháng, xe điện là 12.000 đồng/học sinh/tháng; sửa cụm từ “Học tin học (học sinh có nhu cầu và thực hiện đến khi có đủ giáo viên biên chế tin học) thành học tin học (học sinh có nhu cầu và thực hiện đối với giáo viên hợp đồng).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đối với khoản thu sửa chữa nhỏ, mua sắm cơ sở vật chất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Giáo dục, Tài chính, Tư pháp và 3 Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu các văn bản để thống nhất về có hay không việc thực hiện khoản thu này. Về các khoản quyên góp từ ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung, sửa đổi lại bản báo cáo thuyết minh nhằm giải trình đầy đủ, chính xác các đề nghị về các khoản thu, mức thu trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 Đặng Anh

 

Theo baothaibinh.com.vn

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top