Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Vũ Lăng khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Tin Thái Bình

Vũ Lăng khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 30/04/2015 In trang
Vũ Lăng là 1 trong 9 xã của Tiền Hải về đích nông thôn mới năm 2014. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần mang lại diện mạo mới cho làng quê; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.
Vũ Lăng là 1 trong 9 xã của Tiền Hải về đích nông thôn mới năm 2014. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần mang lại diện mạo mới cho làng quê; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.
Đường giao thông nông thôn ở Vũ Lăng được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Còn nhớ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng chí Lê Duy Nguyên, Chủ tịch UBND xã trăn trở lo lắng khi địa phương mới đạt 9/19 tiêu chí, trong khi còn rất nhiều tiêu chí khó, cần nguồn kinh phí lớn như giao thông, môi trường, cơ sở vật chất trường học... Nhưng hôm nay, có dịp trở lại Vũ Lăng, trên gương mặt rạng rỡ niềm vui, đồng chí Chủ tịch UBND xã phấn khởi thông báo với chúng tôi: Xây dựng NTM ở Vũ Lăng là một cuộc cách mạng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ nguồn lực của cấp trên đã mang lại sự đổi thay mạnh mẽ, toàn diện. Thành công lớn nhất của Vũ Lăng trong xây dựng NTM là công tác tuyên truyền để người dân hiểu chương trình xây dựng NTM không phải của riêng chính quyền mà chủ thể là nhân dân. Khi nhân dân đã nhận thức đúng, đầy đủ, mọi công việc như xây dựng đề án, dồn điền đổi thửa, bê tông hóa đường giao thông... đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận, phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên nên chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM ngày càng “thấm” vào lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ. Phát huy dân chủ đã trở thành sức mạnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra giải pháp sát đúng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, khi thực hiện có sự phân công rõ ràng, gắn trách nhiệm từng cán bộ, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm. Các tổ công tác phụ trách các thôn được kiện toàn và đổi mới nội dung công tác chỉ đạo, tuyên truyền theo phương châm lắng nghe, nắm bắt kịp thời  tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp thực hiện. Nhờ vậy, hầu hết các chủ trương, kế hoạch của xã, của thôn về xây dựng NTM đều được triển khai thuận lợi. Ngoài ra, Vũ Lăng còn tranh thủ nguồn lực hỗ trợ đầu tư của tỉnh, huyện và huy động nguồn lực tại địa phương bằng cách khai thác quỹ đất, huy động nhân dân đóng góp và kêu gọi con em xa quê cùng chung tay góp sức với địa phương để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa bền vững, Vũ Lăng đã tập trung dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, xây dựng các công trình giao thông nội đồng. Năm 2011, việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng hoàn thành; tổng số thửa trước khi dồn đổi bình quân gần 4 thửa/hộ, sau khi dồn đổi trung bình còn 1,62 thửa/hộ, góp phần để Vũ Lăng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng canh tác tập trung lúa, màu, mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, địa phương hoàn thành cứng hóa hệ thống kênh mương cấp I được 5km. Đối với tiêu chí giao thông, Vũ Lăng đã tiếp nhận 3.711 tấn xi măng hỗ trợ theo Quyết định 19 của UBND tỉnh để hoàn thành các tuyến đường giao thông, trong đó đường trục xã 2,4km, trục thôn, nhánh cấp I gần 19km. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tại địa phương đạt 92,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,5 triệu đồng/năm. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, 4 nhà văn hóa thôn được cải tạo, xây mới tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt, vui chơi. Toàn xã có trên 92% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 4/4 thôn đều đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, hệ thống điện... cũng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự được giữ vững.

 

Từ những giải pháp đúng, trúng, trong 4 năm Vũ Lăng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí để về đích NTM đúng thời hạn đã đăng ký.

 

Mạnh Thắng

 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 47.075 triệu đồng, trong đó:

  • Ngân sách tỉnh, huyện: 14.952 triệu đồng
  • Ngân sách xã: 7.501 triệu đồng
  • Vốn lồng ghép các dự án, tài trợ: 7.410 triệu đồng
  • Huy động từ nhân dân, con em xa quê: 17.210 triệu đồng

 

 

Đồng chí Lê Duy Nguyên, Chủ tịch UBND xã

Để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, mỗi cán bộ, đảng viên ở địa phương phải thường xuyên bám sát cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, cần tập trung củng cố, xây dựng các tổ tự quản, tổ dân phòng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về an ninh trật tự, đồng thời đề ra những hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Văn Nhỡ, thôn Tam Đồng

Tôi tham gia Hội Người cao tuổi ở địa phương, do đó muốn vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương thì mình phải đi đầu, gương mẫu thì mới vận động được bà con làng xóm. Cùng nhau góp sức, góp của để xây dựng nông thôn mới, không vì cái lợi trước mắt mà phải nghĩ cho con cháu, cho quê hương sau này.

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top